استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس – کیلومتر 13 جاده بندر شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی و معدنی خلیج فارس -جنب باسکول منطقه ویژه

09133199248

تماس بگیرید

info@hopcosteel.ir

راه ارتباطی دیگر