استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس – کیلومتر 13 جاده بندر شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی و معدنی خلیج فارس -جنب باسکول منطقه ویژه


07691310310

تماس بگیرید


info@hopcosteel.ir

راه ارتباطی دیگر