لغو پیش بارگذار
 مناقصه انجام عملیات برشکاری، فرآوری و حمل آهن قراضه، اسکول و ته تاندیش

مناقصه انجام عملیات برشکاری، فرآوری و حمل آهن قراضه، اسکول و ته تاندیش

  آگهی فراخوان شناسائی شماره 219901 موضوع فراخوان: انجام عملیات برشکاری، فرآوری و حمل آهن قراضه، اسکول و ته تاندیش مناقصه گزار: شرکت تأمین فلزات هونام فولاد بندر عباس شرکت هونام فولاد بندرعباس بنا دارد تا کار حمل، برش انواع…