لغو پیش بارگذار
 مناقصه احداث ساختمان لاکر

مناقصه احداث ساختمان لاکر

مناقصه احداث ساختمان لاکر آکهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت تامین فلزات هونام فولاد بندرعباس شماره: 219907 موضوع مناقصه: عملیات احداث ساختمان لاکر شرکت تامین فلزات هونام فولاد بندرعباس با زیربنای تقریبی 160 متر مربع در یک طبقه مدت…

 مناقصه فرآوری سرباره کوره پاتیلی

مناقصه فرآوری سرباره کوره پاتیلی

انجام عملیات فرآوری (جدا سازی آهن) از سرباره کوره پاتیلی (LF) آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت تامین فلزات هونام فولاد بندرعباس شماره: 219906  موضوع مناقصه: انجام عملیات فرآوری (جدا سازی آهن) سرباره کوره پاتیلی (LF)  در محل شرکت هونام…

 مناقصه انجام عملیات برشکاری، فرآوری و حمل آهن قراضه، اسکول و ته تاندیش

مناقصه انجام عملیات برشکاری، فرآوری و حمل آهن قراضه، اسکول و ته تاندیش

  آگهی فراخوان شناسائی شماره 219901 موضوع فراخوان: انجام عملیات برشکاری، فرآوری و حمل آهن قراضه، اسکول و ته تاندیش مناقصه گزار: شرکت تأمین فلزات هونام فولاد بندر عباس شرکت هونام فولاد بندرعباس بنا دارد تا کار حمل، برش انواع…